پیمانه کردن عسل

نحوه پیمانه کردن عسل

 

قاشق یا پیمانه مورد نظر را اول چرب کنید، بعدچند ثانیه درآب گرم فرو کنید و بعد به مقدار مورد نیاز عسل بردارید

/ 3 نظر / 34 بازدید