چگونه می توانیم درد هنگام آمپول زدن را کم کنیم ؟

چگونه می توانیم درد هنگام آمپول زدن را کم کنیم ؟

 

به راحتی با سرفه کردن در حین تزریقات، می توانید درد آمپول را کاهش دهید. سرفه کردن در اصل یک ترفندی است که باعث افزایش سریع و موقتی فشار در قفسه سینه شده و مسیرهای عصبی درد را مسدود می کند.

/ 1 نظر / 61 بازدید

با کشیدن نفس عمیق متوالی میتوان درد آمپول را به صفر رساند